Sauga tehases mehaanilise kuivatuse juurutamine

Warmeston OÜ (endise nimega Purutuli OÜ) teostab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel investeeringu parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse.

Projekti „Purutuli OÜ Sauga tehases mehaanilise kuivatuse juurutamine“ eesmärk on käivitada Warmeston OÜ Sauga tehases mehaanilise kuivatuse seade 2019. aasta lõpuks ja saavutada ca 12,4%-line ressursikasutuse paranemine.

Projekti rahastamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 309 283,10 € ulatuses.