Sauga tehases mehaanilise kuivatuse juurutamine

Warmeston OÜ (endise nimega Purutuli OÜ) teostab Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel investeeringu parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse.

Projekti „Purutuli OÜ Sauga tehases mehaanilise kuivatuse juurutamine“ eesmärk on käivitada Sauga tehases 4 puidu saepuru ja hakke mehaanilise kuivatuse seadet  2019. aasta lõpuks ja saavutada seeläbi ca 21,9%-line ressursikasutuse paranemine.

Projekti rahastamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 609 000 € ulatuses.