Ühinemisteade.

Purutuli OÜ ja Warmeston OÜ ühinesid
ning ühinenud ettevõtte nimi on Warmeston OÜ.

REG. no: 10945474
KMKR: EE100844182
Swedbank AS IBAN: EE502200221046693108
Aadress: Magasini 3-4, Tartu 51005, Estonia

Tarnebaaside raportid.

Energiapoliitika

Warmeston OÜ energiajuhtimissüsteemi eesmärgiks on tõhustada tootmises kasutatava energia tarbimist ning seeläbi vähendada ettevõtte keskkonnamõju.

Ettevõtte energiapoliitika lähtub järgmistest põhimõtetest:

  • - Kohustume täitma seaduslikke ja muid nõudeid seoses energia kasutamise, tarbimise ja tõhususega;
  • - Järgime pidevalt oma tootmisprotsessi parameetreid, et tagada optimaalne energiatarbimine ja tootlikkus;
  • - Arvestame energiatulemuslikkuse parendamisega pikaajaliste plaanide koostamisel;
  • - Viime ellu arendusprojekte energiatulemuslikkuse parendamiseks;
  • - Tagame vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks.

Energiapoliitikast lähtuvalt on püstitatud energiatulemuslikkuse indikaatorid ja välja töötatud tegevusplaanid.

Puidu hakke ja saepuru mehhaanilise kuivatuse liinide ost

Warmeston OÜ kuulutab välja hanke puidu hakke ja saepuru mehhaanilise kuivatuse liinide ostmiseks. Warmeston OÜ korraldab hanke elektrooniliselt avaldades hanke teate ja dokumendid Warmeston OÜ kodulehel (www.warmeston.ee) ja Eesti riigihangete registris.

Warmeston OÜ ei ole hankija riigihangete seaduse (RHS) § 5 ja § 6 mõttes. Sellegipoolest kohalduvad käesolevale hankele riigihanke korraldamise üldpõhimõtted (RHS § 3) ja lihthanke korraldamise reeglid (RHS § 125).

Warmeston OÜ ei kvalifitseeri pakkujat või lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkuja või pakkumus ei vasta pakkujale või pakkumusele hankedokumentides või selle lisades esitatud tingimustele.


Hankedokumendid:

Pakkumused esitatakse elektroonselt aadressile viljo.aros@warmeston.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.03.2018; 16:00

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee

Projekti rahastamiseks osalise toetuse saamiseks perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest on esitatud taotlus SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Puitpelletite tootmine ja müük.

Premium A-klassi pellet - turu parim kvaliteet.

Oluline info
Hankedokumendid