Tulevikku väärtustav jälg

Oma tegevuses mõtleme iga päev tulevikule. Oleme keskendunud protsessile ja arengule, mis tagavad jätkusuutlikkuse. Perfektsed detailid, pikaajalised kogemused, uuenduslik ja efektiivne tehnoloogia – toodete kaudu pakume seda kõike ka oma partneritele.

Sõrmejälg

Iga meie ettevõte on eripärane ja originaalne – see avaldub tegevuses, päritolukohas, eetilistes põhimõtetes ja väärtushinnangutes. Igal meie ettevõttel on midagi teistsugust kui teistel. Nagu eriomane sõrmejälg. See siin on Warmestoni sõrmejälg.

Töötame iga päev, et luua parim tulevik järgmistele põlvkondadele.

Asume Eestis – metsade maal

Pool Eesti territooriumist on metsaga kaetud, sellest 45% kuulub riigile ja 55% on eraomandis. 

eesti euroopa kaardil

Warmestoni ettevõtted

Eesti erakapitalile kuuluvad ettevõtted, milles on lõimitud puidutööstus ja metsandus.

Warmeston OÜ

Puitpelleti tootja

Ardor OÜ

Puitpelleti tootja

Timberstock OÜ

Metsakinnistute ja raieõiguse ost

Combitrans OÜ

Tooraine ja valmistoodangu transport ning puidu varumine

Warmeston SIA

Pelleti tootmine Lätis

Raja KT

Hakkepuidu tootmine

Lisainfo