Jätkusuutlikkus

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2022

Jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoidlikuse põhimõtete järgmine on bioenergia oluline eeldus. Nii on ka Warmeston OÜ olnud aastaid sertifitseeritud rangete kolmandate osapoolte jätkusuutlikkus-standardite alusel, mis võimaldavad kontrollitavat ja läbipaistvat raamistikku meie tegevuse hindamiseks. Meie jätkusuutlikkuse aruanne täiendab neid sertifitseerimissüsteeme, võttes kokku seireandmed, selgitades tausta ning andes hea ülevaate Warmestoni gruppi kuuluvatest ettevõtetest ning meie rollist Eesti metsa- ja puidutööstuses ja EU kliimaeesmärkide saavutamisel.

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2021

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2020

Päritoluraportid

SBR Warmeston OÜ Sauga

SBR Warmeston OÜ Purila

SBR Warmeston OÜ Järvere