Jätkusuutlikkus

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2023

Meie neljanda jätkusuutlikkuse aruande käivitamisega kinnitame taas oma pühendumust läbipaistvusele, vastutusele ja pidevale parendamisele. Aastal 2023 tugevdasime oma kindlat usku biokütuste tulevikku, omandades viienda pelletitehase - kombineeritud soojuse ja elektri tootmise tehase ning rahvusvahelise puulaastu ettevõtte, mis lisas meie pühendunud meeskonda 83 uut liiget. Pühendumus töö efektiivsusele jäi kindlaks, viies digitaalseid uuendusi erinevates ärivaldkondades ning suurendades läbipaistvust, täpsust ja automatiseerimist meie tegevustes.

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2022

Jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoidlikuse põhimõtete järgmine on bioenergia oluline eeldus. Nii on ka Warmeston OÜ olnud aastaid sertifitseeritud rangete kolmandate osapoolte jätkusuutlikkus-standardite alusel, mis võimaldavad kontrollitavat ja läbipaistvat raamistikku meie tegevuse hindamiseks. Meie jätkusuutlikkuse aruanne täiendab neid sertifitseerimissüsteeme, võttes kokku seireandmed, selgitades tausta ning andes hea ülevaate Warmestoni gruppi kuuluvatest ettevõtetest ning meie rollist Eesti metsa- ja puidutööstuses ja EU kliimaeesmärkide saavutamisel.

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2021

Warmeston OÜ Jätkusuutlikkuse raport 2020

Päritoluraportid

SBR Warmeston OÜ Sauga

SBR Warmeston OÜ Purila

SBR Warmeston OÜ Järvere