Energiapoliitika

Warmeston OÜ energiajuhtimissüsteemi eesmärgiks on tõhustada tootmises kasutatava energia tarbimist ning seeläbi vähendada ettevõtte keskkonnamõju.

Ettevõtte energiapoliitika lähtub järgmistest põhimõtetest:

  • Kohustume täitma seaduslikke ja muid nõudeid seoses energia kasutamise, tarbimise ja tõhususega;
  • Järgime pidevalt oma tootmisprotsessi parameetreid, et tagada optimaalne energiatarbimine ja tootlikkus;
  • Arvestame energiatulemuslikkuse parendamisega pikaajaliste plaanide koostamisel;
  • Viime ellu arendusprojekte energiatulemuslikkuse parendamiseks;
  • Tagame vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks.

 

Energiapoliitikast lähtuvalt on püstitatud energiatulemuslikkuse indikaatorid ja välja töötatud tegevusplaanid.