Energiatõhusus

Energiaalased juhtpõhimõtted

Warmeston OÜ energiajuhtimissüsteemi eesmärgiks on tõhustada tootmises kasutatava energia tarbimist ning seeläbi vähendada ettevõtte keskkonnamõju.

Ettevõtte energiaalased juhtpõhimõtted on järgmised:

➢ Kohustume järgima ja täitma kohaldatavaid seaduslikke ja muid nõudeid seoses energia kasutamise, tarbimise ja tõhususega;
➢ Järgime pidevalt oma tootmisprotsessi parameetreid, et tagada optimaalne energiatarbimine ja tootlikkus;
➢ Arvestame energiatulemuslikkuse parendamisega pikaajaliste plaanide koostamisel;
➢ Kohustume järjepidevalt parendama energiatulemuslikkust ja energiajuhtimissüsteemi;
➢ Toetame energiatulemuslikkust mõjutavate energiatõhusate toodete ja teenuste ostutegevust;
➢ Tagame eesmärkide saavutamiseks ja energiaülesannete täitmiseks vajalike ressursside ja teabe kättesaadavuse.

Energiaalastest juhtpõhimõtetest lähtuvalt on püstitatud energiatulemuslikkuse indikaatorid ja välja töötatud tegevusplaanid.