Hanked

Puidu hakke ja saepuru mehhaaniliste kuivatite ost

Warmeston OÜ kuulutab välja hanke puidu hakke ja saepuru mehhaanilise kuivatuse seadmete ostmiseks. Warmeston OÜ korraldab hanke elektrooniliselt avaldades hanke teate ja dokumendid Warmeston OÜ kodulehel (www.warmeston.ee).

Warmeston OÜ ei ole hankija riigihangete seaduse (RHS) § 5 ja § 6 mõttes. Sellegipoolest kohalduvad käesolevale hankele riigihanke korraldamise üldpõhimõtted (RHS § 3) ja lihthanke korraldamise reeglid (RHS § 125).

Warmeston OÜ ei kvalifitseeri pakkujat või lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkuja või pakkumus ei vasta pakkujale või pakkumusele hankedokumentides või selle lisades esitatud tingimustele.

Hankedokumendid:

Hankedokument ja lisad 1,2,3,4,6 EST (180508)

Lisa 5 Lepingutingimused (180508)

Pakkumused esitatakse elektroonselt aadressile viljo.aros@warmeston.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2018; 16:00

Projekti rahastamiseks osalise toetuse saamiseks perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest on esitatud taotlus SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus.